Çünkü Doğal bir domatesin yetişme şartlarını aynen uyguladığımız için gerçek tadında …

Bambus arılarımız tozlaşmayı gerçekleştirirken jeotermal kaynaktan elde edilen ısıtma

gerçek mevsiminde yaşanan gece gündüz sıcaklığını otomasyonla sağlamakta , bitkinin

topraktan gereksinim duyduğu tüm besinler ve gün ışığı ihtiyacı kısacası bitkiye aradığı

tüm doğal ortam sunulmakta … ve sonuç …

Her  

mevsim  

Jeotermal  

serlarda  

elde  

edilen

yüksek    

verim    

ve    

tadın    

sırrı    

,    

bitkinin

topraktan   

aldığı   

Azot   

(N)   

   

Fosfor   

(P)   

ve

Potasyumun   

(P)   

   

vb.   

besinlerin   

(kesinlikle

hormonal   

katkı   

içermez)   

doğru   

oran   

ve

şartlarda    

verilmesi    

,    

bambus    

arıları    

ile

döllenmenin    

sağlanarak    

bitkinin    

doğal

iklim    

koşullarının    

yani    

oksijen    

nem    

ve

mevsimsel          

sıcaklığın          

otomasyonla

sağlanması     

sonucu     

elde     

edilmektedir.

Kısacası    

bitkinin    

doğal    

ortamda    

aradığı

tüm   

şartlar   

Jeotermal   

Enerjinin   

gücüyle

bitkiye sağlanmaktadır.

Seramız     dış     ortamdan     tamamen     yalıtılmış     olup       çalışanlarımızın    sterilazsyonu    ile    bitkinin    büyüme ortamı     tüm     dış     etkilerden     izole     edilmiştir     .     Üç kademeli          güvenlik          denetiminden          geçen çalışanlarımız     büyüme     ortamına     bu     denetimler sonucu       alınmaktadır.              Ziraat       Mühendisimiz takibindeki   ürünlerimiz   ,   teknisyen   arkadaşılarımızın kontrolündeki          otomasyon     sistemimiz     24     saat izlenmekte         ve         uzaktan         kontrol         altında tutulmaktadır.
Kozanlar     Tarım     bir     Ar-Ge     serası     olup     yüksek teknoloji   ,   tam   otomasyonla   kontrol   edilmektedir. 17    bin    metrekare    alanda    üretime    devam    eden seradan      4   mevsim   ürün   alına   bilmektedir.   Kozanlar Jeotermal     tarafından    tasarlanan    ve    ısıtma    sistemi kurulan   sera   ani   sıcaklık   düşüşleri   ve   yükselişlerine karşı güvenlik önlemleri ile kontrol altına alınmıştır.
Kozanlar   Tarım   bir   Kozanlar   Grup   kuruluşu   olup   , Kozanlar     Jeotermal     in     20     yıllık     tecrübesi     ile Afyonkarahisar     ın     Sandıklı     ilçesinde     bulunan jeotermal   saha   içerisinde   17   bin   metrekare   alanda faaliyet   göstermektedir.   2015   yılında   plana   alınan sera   2016   yılında   üretime   başlamış   olup   iç   ve   dış piyasaya üretim gerçekleştirmektedir.
Kozanlar Grup İletişim Organize Sanayi Bölgesi 32 / 1  -  03500  Sandıklı / Afyonkarahisar Tel      : +90 272 512 98 06 Fax     : +90 272 512 85 57 e-mail: kozanlar@kozanlar.com.tr
Kozanlar Tarım İletişim Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Yolu 3. km  -  03500  Sandıklı / Afyonkarahisar Mobil     : +90 537 682 12 10 Fax         : +90 272 512 85 57 e-mail:
Avrupa Birliği Ülkeleri
Rusya Federasyonu
Körfez Ülkeleri
İç Pazar
Domateslerimiz   lezzet   ve   kalite   olarak   tercih   edilmekte   olup   ,   Ankara,   İstanbul,   Bursa,   İzmir   gibi şehirlerimize    en    geç    10    saat    içerisinde    teslimi    gerçekleştirilmektedir.    Ürünlerimizin    raf    ömrünün                      15-20 gün olduğu düşünüldüğünde, dalından yeni koparılmış gibi sofralarınıza ulaşmaktadır.
Seradan Seradan KOZANLAR Jeotermal KOZANLAR İnşaat DGI Daire Giriş İstasyonu KOZANLAR

Çünkü  

Doğal  

bir  

domatesin  

yetişme  

şartlarını  

aynen

uyguladığımız     

için     

gerçek     

tadında     

…     

Bambus

arıları

mız      

tozlaşmayı      

gerçekleştirirken      

jeotermal

kaynaktan    

elde    

edilen    

ısıtma    

gerçek    

mevsiminde

yaşanan      

gece      

gündüz      

sıcaklığını      

otomasyonla

sağlamakta  

,  

bitkinin  

topraktan  

gereksinim  

duyduğu

tüm   

besinler   

ve   

gün   

ışığı   

ihtiyacı   

kısacası   

bitkiye

aradığı tüm doğal ortam sunulmakta … ve sonuç …

Her   

mevsim   

Jeotermal   

serlarda   

elde   

edilen   

yüksek

verim  

ve  

tadın  

sırrı  

,  

bitkinin  

topraktan  

aldığı  

Azot  

(N)  

 

Fosfor  

(P)  

ve  

Potasyumun  

(P)  

  

vb.  

besinlerin  

(kesinlikle

hormonal    

katkı    

içermez)    

doğru    

oran    

ve    

şartlarda

verilmesi   

,   

bambus   

arıları   

ile   

döllenmenin   

sağlanarak

bitkinin   

doğal   

iklim   

koşullarının   

yani   

oksijen   

nem   

ve

mevsimsel   

sıcaklığın   

otomasyonla   

sağlanması   

sonucu

elde    

edilmektedir.    

Kısacası    

bitkinin    

doğal    

ortamda

aradığı  

tüm  

şartlar  

Jeotermal  

Enerjinin  

gücüyle  

bitkiye

sağlanmaktadır.

Seramız      dış      ortamdan      tamamen      yalıtılmış      olup        çalışanlarımızın   sterilazsyonu   ile   bitkinin   büyüme   ortamı tüm     dış     etkilerden     izole     edilmiştir     .     Üç     kademeli güvenlik    denetiminden    geçen    çalışanlarımız    büyüme ortamına    bu    denetimler    sonucu    alınmaktadır.        Ziraat Mühendisimiz      takibindeki      ürünlerimiz      ,      teknisyen arkadaşılarımızın   kontrolündeki      otomasyon   sistemimiz 24      saat      izlenmekte      ve      uzaktan      kontrol      altında tutulmaktadır.
Kozanlar   Tarım   bir   Ar-Ge   serası   olup   yüksek   teknoloji   ,   tam otomasyonla     kontrol     edilmektedir.     17     bin     metrekare alanda    üretime    devam    eden    seradan        4    mevsim    ürün alına       bilmektedir.       Kozanlar       Jeotermal       tarafından tasarlanan    ve    ısıtma    sistemi    kurulan    sera    ani    sıcaklık düşüşleri    ve    yükselişlerine    karşı    güvenlik    önlemleri    ile kontrol altına alınmıştır.
Fotoğraflar -1 Fotoğraflar -1 Fotoğraflar -1 Fotoğraflar -2 Fotoğraflar -2 İç Pazar İç Pazar
Domateslerimiz   lezzet   ve   kalite   olarak   tercih   edilmekte olup   ,   Ankara,   İstanbul,   Bursa,   İzmir   gibi   şehirlerimize   en geç    10    saat    içerisinde    teslimi    gerçekleştirilmektedir. Ürünlerimizin    raf    ömrünün                        15-20    gün    olduğu düşünüldüğünde,      dalından      yeni      koparılmış      gibi sofralarınıza ulaşmaktadır.
Avrupa Birliği Ülkeleri
Rusya Federasyonu
Körfez Ülkeleri
Kozanlar   Tarım   bir   Kozanlar   Grup   kuruluşu   olup   ,   Kozanlar Jeotermal   in   20   yıllık   tecrübesi   ile   Afyonkarahisar   ın   Sandıklı ilçesinde      bulunan      jeotermal      saha      içerisinde      17      bin metrekare     alanda     faaliyet     göstermektedir.     2015     yılında plana   alınan   sera   2016   yılında   üretime   başlamış   olup   iç   ve dış piyasaya üretim gerçekleştirmektedir.
Kozanlar Tarım İletişim Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Yolu 3. km  -  03500  Sandıklı / Afyonkarahisar Mobil     : +90 537 682 12 10 Fax         : +90 272 512 85 57 e-mail:
Kozanlar Grup İletişim Organize Sanayi Bölgesi 32 / 1  -  03500  Sandıklı / Afyonkarahisar Tel      : +90 272 512 98 06 Fax     : +90 272 512 85 57 e-mail: kozanlar@kozanlar.com.tr
KOZANLAR Jeotermal KOZANLAR İnşaat KOZANLAR Tarım DGI Daire Giriş İstasyonu KOZANLAR İletişim